• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Niedużo osób kocha egzaminy ustne. Musimy przygotowywać się do nich przede wszystkim dokumentnie. Nie jesteśmy w stanie albowiem stanąć przed lektorem, nauczycielem lub komisją oraz być nieprzygotowanym. Dla wielu osób byłoby to duże upokorzenie. Matura składa się z takiego oczywiście egzaminu ustnego – jest to prezentacja maturalna. Abiturienci mają jednak sprawę niezwykle ułatwioną. Własną prezentację przygotowują przez dużo miesięcy. Są więc w stanie dopracować ją ściśle mówiąc bardzo odpowiednio. Mogą korzystać z plansz, kart, pomocy. A takie wsparcia wybitnie dużo mówią, pomagają uczniowi. Taka prezentacja maturalna to element matury, podobnie, jak lektury rodzaju Inny świat. Musimy ją zaliczyć, musimy uzyskać odpowiednia ilość punktów, aby zdać maturę. I właśnie to najbardziej nas paraliżuje – wymóg, że stworzona przez nas prezentacja musi być przynajmniej średnia. Jedynie wtedy mamy szanse na jej zaliczenie. Powinniśmy przyzwyczaić się do sprawdzianów ustnych. Na studiach jest ich naprawdę dużo. Wskutek tego też matura to tylko wstęp. To jeden sprawdzian z wielu, jakie nas oczekują, jakie będziemy musieli zakwalifikować. Wiele osób ma gigantyczne ambicje – o wiele większe aniżeli przeciętni ludzie. Pospolici ludzie, normalna młodzież zdaje normalną maturę. Jest ona w języku polskim, zdawana ma prawo być na dwóch poziomach – bazowym bądź rozszerzonym. Jeśli niemniej jednak uczeń decyduje się na studiowanie na zagranicznej uczelni lub też chce posiadać coś więcej niż jedynie zdana normalną maturę wtedy decyduje się na zdawanie matury międzynarodowej. Taką maturę można zdawać tylko w określonych szkołach. Decyzję trzeba w związku z tym podjąć już na parę lat przed przystąpieniem do matury.

Inne wpisy:

Categories: Nauka

Comments are closed.